U ovom predavanju, Yasir Qadhi, američki
daija pakistanskog porijekla, koji je završio studije hadiskih nauka na
univerzitetu u Medini, govori o nastanku sekte mu’tezila kao reakcije
na suočavanje muslimana s grčkom kulturom. U intelektualnom diskursu,
islamska ortodoksija je uspjela nadvladati ove islamu strane elemente.
Danas, kad je ummet suočen s jednom drugom dominantnom kulturom,
također se pojavljuju muslimani koji se na sličan način postavljaju
prema njoj kao nekad mu’tezile, pokušavajući napraviti nekakvu sintezu
islama i neislamske ideologije…

Veoma poučno predavanje koje putem presjeka kroz islamsku historiju na veoma slikovit način objašnjava stanje muslimana danas.

 

Trajanje: 58 min.

  

Leave a Reply

*

captcha *