alt 

Veli Abdullah sin Omerov: “Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje veli: “Islam je izgrađen na pet stvari; svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hodočašću (hadždžu) Kabe i postu mjeseca ramazana.”

U ovom hadisu poredi islam sa zgradom koja je izgrađena na pet stubova, a to su gore spomenuti. Zgrada bez stubova ne može opstojati, tako isto ni islam bez jednog od spomenutih njegovih temelja. Osim ovih pet temelja islam ima i drugih propisa, ali se ti ne smatraju stubovima.


Gornji hadis se nalazi u Buhariji i Muslimu.

 

Leave a Reply

*

captcha *