– Uzimajući u obzir sve korake koje
je BiH poduzimala nakon donošenja odluka Doma za ljudska prava, a
naročito garancije koje je BiH tražila i dobila da aplikanti neće
biti podvrgnuti smrtnoj kazni, mučenju, nasilju i drugim formama
nečovječnog i ponižavajućeg postupanja, Sud zaključuje da se
može smatrati da je BiH poduzimala sve moguće
korake da zaštiti
osnovna prava aplikanata, kao što je to bilo naloženo relevantnim
domaćim odlukama – naveo je Sud u obrazloženju odluke.

 

Koliko čovjek mora biti umobolan i
nepravedan da deportaciju u već tada zloglasni Guantanamo smatra
sasvim primjerenim postupkom kojim se neće povrijediti prava
deportiranih, može se prepustiti samo mašti. Interesantno je i to
kako je ova odluka došla upravo u vrijeme kada je donešena i
oslobađajuća presuda za petoricu od 6 pripadnika alžirske grupe.
Reklo bi se da ni sam sud nije bio ubijeđen u to da ti ljudi neće
biti pogubljeni te da su odluku spremili i čekali da se ljudi
oslobode, jer reputaciji Suda bi škodilo da optužbu odbace kao
neosnovanu, a da zatim ljudi budu pogubljeni, zar ne?

Agentica BiH pred Sudom u Strazburu
Monika Mijić izjavila je
za Avaz kako je ova odluka izuzetno
pozitivna za BiH, jer je Sud jasno istakao da je BiH učinila sve što
je bilo u njenoj moći da zaštiti osnovna prava „alžirske
grupe“.

 

Interesantna odluka, nakon što država
izruči svoje državljane na najzloglasnije mjesto na svijetu,
tvrditi da je ista "učinila sve što je bilo u njenoj moći da
zaštiti osnovna prava „alžirske grupe“". No nakon presude
istog suda u kojoj zabranu djevojkama koje nose maramu u Turskoj da
studiraju smatraju legalnom i da ne krši ljudska prava, bude nam
jasnije o kakvim ljudskim pravima taj sud govori. Zastupnici
"alžirske grupe" se očito nisu trebali žaliti na Sudu za
ljudska
prava, jer tamo očito smatraju da su se obratili na pogrešno
mjesto.

 

 

– Sud je u cijelosti usvojio
argumente i dokaze koji su izneseni u ime BiH – rekla je Mijić.
Ovakva odluka, dodala je ona, stvara vrlo pozitivnu sliku o BiH na
međunarodnom nivou.

Da, u ovisnosti o kojim državama na
međunarodnom nivou je riječ. Vjerovatno se radi o onima koje su
doboko zagazile u svoj "rat protiv terorizma" u kojem je
ubijeno preko milion muslimana. Osim toga, u narodu ova odluka
zasigurno nije bitno promijenila sliku zločina koji je država Bosna
i Hercegovina učinila prema vlastitim građanima.

 

Izvor: Avaz

Obrada: IslamBosna

Leave a Reply

*

captcha *