U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

ŠEHADET MUDŽAHIDA, ALIMA, MUHADISA,
ŠEJHA NIZARA REJJAN EBU BILAL, RAHIMEHULLAHU TE’ALA

“Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju – nisu ništa izmijenili.”

Prije nekoliko dana, židovska okupatorska vojska, na kukavički način, ubila je jednog od vođa otpora u pojasu Gaze, šejha mudžahida Nizara bin  Rejjana, rahimehullah. Šejh, rahimehullah, je preselio u četvrtak,  01.01. 2009. u jutarnjim satima, tako što je neprijateljski avin F-16 ispalio 4 rakete na kuću šejhovu, tom prilikom usmrtivši šejha, njegove četiri žene i dvanaestero djece, od kojih su tri tijela bila potpuno ugljenisana!

Radi se o alimu, mudžahidu, koji je podučio cijeli svijet kako treba biti ponosan u vremenu poniznosti, popuštanja, podređenosti. Alimu, koji je bio jedan od rijetkih koji je uspio objediniti kod sebe znanje i borbu na Allahovom putu. Doktor islamskih nauka koji je bio predsjedavajući Odsjeka hadisa na Univerzitetu islamskih nauka u Gazi. Šejh, rahimehullah, koji je bio na čelu i u pročelju mudžahida, koji je noći provodio obilazeći položaje mudžahida, a poslije sabaha svakonevno držao halke, pojašnjavajući zbirku hadisa Sahih Muslima. Poslije ikindije namaza ostajao bi u mesdžidu odgovarajući na razna pitanja klanjača, a i onih koji traže znanje…

Kratka biografija šejha, rahimehullah

Ime mu je Nizar bin Abdul- Kadir bin Muhamed bin Abdul-Latif bin Hasan bin Ibrahim bin Rejjan.

Rođen je 06. 03. 1959  u Ni’ilja, dio koji se naziva Askelan u Palestini, koji su židovi okupirali prije 50 godina.

Doktor je  islamskih nauka i redovni profesor na Univerzitetu islamskih nauka u Gazi.

Šejh, rahimehullah, imao je četiri žene, od kojih je imao šestoro muške i šestoro ženske djece.

Stanovao je u predgrađu Gaze, pored mesdžida “Hulefau-r-Rašidin”.

Bio je imam i hatib mesdžida “Hulefau-r-Rašidin” od 1985.- 1996. Radio je na polju širenja islamske misli u Palestini, pa je na tom putu bio nekoliko puta zatvaran od strane cionističke vlasti. Proveo je četiri godine u njihovom zatvoru. Zatvaran je i od strane bivše vlasti, prije dolaska Hamasa na vlast i bio je podvrgnut različitim oblicima kažnjavanja i torture.

Šejh je učestvovao u raznim oblicima davetskih aktivnosti, kao sto su novinski članci, kolumne, kao i učešće na  islamskim stranicama na internetu. Nastojao je što više studenata izvesti iz Palestine, kako bi nastavili školovanje u nekim arapskim zemljama, tako da su  mnogi od njih stekli diplome magistara i doktora nauka, na raznim  univerzitetima  Jordana, Sudana.

Šejh je žavrsio fakultet Usulud-dinna, na Univerzitetu Imam Muhamed bin Saud, 1402.g. po hidžri.

Tokom školovanja učio je kod mnogih alima, a neki od njih su:  šejh Abdurrahman El-Berak, šejh Abdullah bin Džibrin, Allah ih sačuvao. Mnogo je šejhova koji su cijenili i poštovali rad šejha Nizara Rejjana, rahimehullah,a neki od njih su: Šejh Nasir Omer, Šejh Sefer el-Havali, Šejh Abdullah el-Emin eš-Šankiti, Šejh Ahmed Hamdan el-Gamidi, Šejh Musa el-Karni, Šejh Muhamed ed-Duvejš i mnogi drugi šejhovi.

Nakon završetka studija predavao je kao docent na istom fakultetu  šest godina. Jako je dobro poznavao hadiske nauke, tako da je većina njegovih naučnih radova obuhvatala ovu naučnu disciplinu.

altStekao je zvanje magistra na temu “Šehadet i šehid”. U svom radu je sakupio hadise Poslanika Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, iz različitih hadiskih zbirki, složio ih, klasificirao i sam dao ocjene istim. Odbranio je svoj magistarski rad sa najvećom ocjenom 1990. god. na Univerzitetu u Jordanu. Zatim je stekao zvanje doktora islamskih nauka na temu ” Budućnost pripada islamu”. Odbranio je doktorski rad sa najvećom ocjenom na Univerzitetu Kur’an-i-Kerima u Sudanu.

Šejh je ostavio iza sebe na desetine naučnih radova. Jedno od najpoznatijih djela šejha je Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, sira (životopis).

Pored imameta u mesdžidu bio je i nadzorni organ za stotine halki Kur’ana, kao i za davetske organizacije, koje su imale za cilj dijeljenje islamske literature i osvještavanje muslimanskih masa.

Spomenut ćemo da je bio uzrok da se Salah [ehade, glavni osnivač vojne jedinice “Ketaibu-l-Kassam”, koja sad pruža žestok otpor židovskom okupatoru, vratio islamu. On je u svom testamentu oporučio: “Kada preselim neka me ogasuli (ako budem gasuljen) brat Nizar Rejjan, a ako on ne bude tu, onda brat Abdu-l-Aziz el-Kedžiik, i neka me jedan od njih dvojice spusti u kabur” .

Šejh je dao svoju saglasnost sinu Ibrahimu, rahimehillah, za izvršenje šehidske akcije, od koje su ubijena osmorica okupatorskih vojnika. Prije akcije je ušao u jednu kuću u kojoj je zatekao ženu i dijete, i nije ih ubio, već zatvorio u sobu, jer ga je otac podučio da islam zabranjuje namjerno ubijanje žena i djece.

Šejh Nizar je bio veoma omiljen kod stanovnika Gaze, cijenjen i poštovan, čak su ga i komšije kršćani cijenili. Tvrdi se da je jedan od njih preselio, nakon čega su djeca pročitala oporuku u kojoj je pisalo: “Moju ostavštinu može podijeliti samo šejh Nizar.”

Dan prije nego što je preselio, šejh je obavio telefonski razgovor sa šejhom Abdurrahmanom el-Berakom, opisujući mu situaciju u kojoj se zatekla Gaza, tražeći savjete od šejha, što ukazuje koliko je bio vezan za šejha i ulemu, a ujedno govori o saradnji između uleme i mudžahida, suprotno tvrdnji onih koji ih žele predstaviti neznalicama, koje se ne konsultuju sa ulemom. Naprotiv, ovaj događaj a i mnogi drugi dokazuju suprotno.

Sam šejh Abdurahman el- Berak kaže za šejha Nizara bin Rejjana: ” Upoznao sam šejha dr. Nizara bin Rejjana Ebu Bilala još dok je bio student na fakultetu Usulu-d-dinna. Bio je jedan od najboljih učenika, najboljeg ahlaka, i lijepe lične biografije, nastavljajući traganje za znanjem sve dok nije došao do stepena doktora islamskih nauka. I pored velike želje za učenjem, imao je i želju da bude borac na Allahovom putu, pa  se borio protiv Allahovih neprijatelja koji su okupirali Palestinu i Kuds. Bio je od onih koji su  žrtvovali sebe i svoju porodicu na tom putu, kako bi uzvisili Allahovu vjeru.

Jedno od svoje djece je odgojio kao mudžahida, koji je preselilo od neprijateljske ruke, na Allahovom putu. To Ebu Bilala nije pomelo da nastavi putem džihada, sve dok nije postao jedan od vođa mudžahida, saburajući na nedaćama koje su doživljavali od strane okupatora, posebno u posljednje dvije godine, pa sve do ove zadnje blokade i opsade.

Ostao je čvrst i nepokolebljiv na tom putu. Neka je slavljen Allah, Koji je učinio ta srca čvrstim, nepokolebljivim, ustrajnim usred ove opsade i napada.

Interesantno je da me je nazvao Ebu Bilal, rahimehullah, 24 sahata prije  nego što je preselio, opisujući mi situaciju u kojoj se našla Gaza, sve do trenutka kada mi je rekao: “Evo kuća se zatresla od detonacija, dok razgovaram s tobom.” Čudio sam se njegovom govoru, smirenosti, a nalazi se u takvom stanju. Zamolio sam Allaha da podari njemu i stanovnicima Gaze sabura i ustrajnosti, da otkloni od njih nedaću. Zatim su nam došle vijesti o njegovom šehadetu i većini njegove porodice. Molim Allaha da ih učini od šehida, da se svima smiluje i oprosti im, da one koji su ostali poslije njega učini od dobrih. Njegovim odlaskom osjećam veliku teskoću u prsima, a i samim tim sto sam nakratko prije toga razgovarao s njim. O, kako je Ahiret blizu dunjaluka! Molim Allaha da nas poživi lijepim životom, da nas učvrsti na Njegovom putu, da otkloni nedaću od stanovnika Gaze, a i od ostalih muslimana!”

Oni koji su putovali sa šejhom Nizarom bin Rejjanom na hadždž, prenose  kako je na Arefatu mnogo molio i tražio od Allaha da mu podari šehadet na Njegovom put.

Šejh Ibrahim er-Radžihi, govoreći o Nizaru Rejjanu, prenosi da je šejh imao običaj govoriti da mu je najdraže na dunjaluku sticati korisno znanje, izučavati vjeru, i da mu nema ništa draže od toga, osim jedne stvari, zatim je pokazao na svoju pušku.

Ovako postupaju najučeniji, svojim primjerom pokazuju ostalim. Bio je šejh koji je dao život prije drugih, isti onaj koji je govorio: “O, stanovnici Gaze, saburajte i ostanite ustrajni u borbi na Allahovom putu! “, šejh koji je podsticao na šehadet na Allahovom putu, ukazujući na njegovu vrijednost, onaj iz čijih su ruku ispaljivane rakete na neprijateljske, okupatorske vojnike, onaj koji je uzeo pušku prije ostalih i stao u odbranu vjere, života i časti, i na kraju žrtvovao svoj život i život porodice na Allahovom putu.

Nek ti je vječni rahmet i mir, nas šejhu! Ostat će tvoje riječi i djela živi među nama, koje si usadio u lavlja srca, kao i mnogi alimi prije tebe, koje će se prenositi s generacije na generaciju, osvjetljavajući im put . Molimo Allaha, subhanehu ve te’ala, da tebi i tvojoj porodici ukabuli šehadet!  

“Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga.”

Pripremio : Sanel Ramić
Izvor: Studio din

 

Leave a Reply

*

captcha *