IslamBosna.ba– Šejh Muhammed Fergali je jedan od najaktivnijih i najznačajnijh daija među Muslimanskom braćom. On je bio čovjek dubokog imana, snažne odlučnosti, skroman u ponašanju i življenju. Volio je sve ljude i nastojao uvijek biti im na usluzi i pomoći. Posebno se brinuo o slabim i potlačenim trudeći se da im povrati izgubljeno pravo i zaštiti ih od nasilnika i tirana.

Suprotstavio se nasilnicima i tiranima, koji su ugnjetavali slabašne, boreći se protiv njih svom snagom i silinom. I njegovi neprijatelji su ga se plašili. Samo spominjanje njegovog imena izazivalo je strah kod Jevreja, krstaša i njihovih sluga, te su ponudili velike nagrade svakom onom ko bi ga uhapsio.

Šejh Fergali je bio jako bitan dio historije pokreta Muslimanske braće od osnivanja pa sve dok ga krvnik i faraon Abdunnasir nije pogubio. Bio je vođa odreda Muslimanske braće u Palestinskom ratu, član Mektebu-l-iršada, vrhovnog tijela koje upravlja pokretom, a bio je i kandidat za šejhu-l-Azhara.

Svi članovi pokreta Muslimanske braće, bilo mladi ili stari, gledali su u ovog čovjeka, iščekivali njegov stav, gledali su ga sa uvažavanjem, ljubavlju i povjerenjem.

Njegovi govori i predavanja koja je držao u kampovima i vojnim logorima Muslimanske braće, obuzimali su srca slušalaca. U njima su nalazili iskrenost, jasnoću, jednostavnost, slast i iman. Njegov govor bio je govor srca upućen srcu, šaptaj duše upućen duši. Budio je osjećanja, pokretao emocije,pozivao je na stalnu borbu, trud i rad na Allahovom putu. U ratu u Palestini je podsticao svoje borce na lavovsKu borbu. Ukazivao im je na kukavičluk neprijatelja i slabosti kojima su oni izloženi. Za njega, neprijatelj je bio isuviše mali i nebitan da bi se mogao ispriječiti između čovjeka i njegovog cilja. U takvoj atmosferi, odredi Muslimanske braće bili su nezaustavivi.

Džihad u Palestini

Šejh Muhammed Fergali je bio jedan od prvih koji se odazvao pozivu za džihad u Palestini 1948. godine, gdje je predvodio snage mudžahida koje je islamski pokret Muslimanske braće poslao u Palestinu. Imam Hasan el-Bena je obznanio da mu je oslobađanje Palestine posredstvom mudžahida, vjernika, bliže i prihvatljivije nego posredstvom regularnih vojski, kojima upravljaju kolonizatori. Iako je egipatska vlada zatvorila granice kako bi spriječila prebacivanje mudžahida u Palestinu, iako su britanski kolonizatori zatvorili granice Palestine, kako bi spriječili dolazak boraca iz vana, mudžahidi Muslimanske braće su uspjeli probiti sve barijere i ući u Palestinu. Šejh Fergali je bio najistaknutiji vođa i junak među Muslimanskom braćom koja su učestvovala u džihadu.

Jedan od herojskih postupaka šejha Fergalija bio je kada je sa osmoricom mudžahida bio iza jevrejskih redova. Tada se šejh Fergali ispeo na najuzvišenije mjesto i proučio ezan za sabah. Čuvši ezan, jevrejski vojnici su pomislili da su ih muslimani tokom noći opkolili, pa su se dali u bijeg, tako da je Fergali ezanom pobijedio u ovoj bitci.

Šejh je bio učesnik i brojnih bitaka protiv Britanaca, tako da su njegovi odredi odlučujuću ulogu imali u borbi protiv britanskih snaga na Suetskom kanalu. Toliko su se borbe rasplamsale da je Čerčil konstantovao „da se na terenu pojavio novi faktor.“ Žestoka bitka se vodila u Suecu, u vojnom logoru Tel Kebir, u Port Saidu, Ismailiji. U ovim bitkama pao je veliki broj šehida, ali su i gubici neprijatelja bili veliki. Britanci su znali da se primakao kraj njihovog prisustva na ovim prostorima.

Šehidi Muhammed Fergali i Jusuf Tal’at bili su strah i trepet za Britance u Egiptu.

Nastavit će se…

Pripremio: Semir Rebronja

IslamBosna.ba

Povezani tekstovi:

 1.  Hasan el-Bena I-dio
 2. Kairo i uspostava da’vetskog angažmana pokreta
 3. Imam Hasan el-Bena i pitanje Palestine
 4. Šta su drugi kazali o imamu Hasanu el-Beni
 5. Sejjid Kutb
 6. Kutbovo razilaženje sa revolucionarnim snagama u Egiptu
 7. Abdullah Azzam (1941-1989)
 8. Šejh šehid Ahmed Jasin I-dio
 9. Oporuke šehida Ahmeda Jasina
 10. Izuddin el-Kassam (1871-1935)
 11. Dr. Abdulaziz er-Rantisi (1947-2004)
 12. Merjem Mustafa ez-Zehran (1935-1990)
 13. Muhamed Kemaluddin es-Senaniri (1918-1981) I-dio
 14. Kako su drugi vidjeli šehida es-Senanirija
 15. Esma el-Baltadži