“Rad žene i njeno obrazovanje mora se odvijati bez mješanja s muškarcima. One bi trebale raditi na mjestima koje su najmjenjene isključivo za žene jer učenje islama zabranjuje mješanje polova”, navodi Odbor citirajući ajet iz Kur’ana: “A ako od njih nešto zatražite, tražite to iza zastora. To je čišće i za vaša i za njihova srca.” (El-Ahzab, 53.)
Odbor je istaknuo da se ovaj ajet primjenjuje na sve muslimanke do Sudnjeg dana.

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao da je bolje za žene da namaz obavljaju u svojim kućama nego u džamiji, ali je u istom hadisu Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem,  pozvao muslimane da ne spriječavaju svoje žene da obavljaju namaz u džamijama. Odbor je, također, apelovao na sve građane i stanovnike da se boje Allaha i slijede Njegova učenja u svim svojim poslovima i radnjama.
Fetvu su potpisali ugledni alimi poput šejha Abdullah el-Mutlaqa, šejha Ahmeda Mubarakija, šejha Saleha el-Fowzana,  šejha Abdula Kareema el-Khodaira, šejha Muhammad el-Šejha Ašejha i Abdullaha bin Khonaina.

Prošle godine, odbor je donio sličnu fetvu zabranjujući ženama rad na blagajnama u supermarketima.

IslamBosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *