alt 

Aiša, radijallahu anha, veli: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko god postavi u ovoj našoj stvari nešto što nije od nje, to se odbacuje” U drugoj predaji (rivajetu) veli: “Ko uradi jedan posao s kojim se ne poklapa naša stvar, taj je posao odbačen.”

Ovaj hadis se nalazi u Buhariji i Muslimu, a druga, gore navedena predaja samo u Muslimu. Pod “našom stvari” misli Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na vjeru islam. Da bude neki posao po islamu odbačen znači da taj posao nije od islama i da o­naj, koji ga radi, misleći da dobije nagradu, ne zaslužuje ništa osim kazne.

Kao najjači dokaz (delil) u islamu se smatra Božija Knjiga Kur’an, kao i izreke i djela Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, (hadis, sunnet). Zatim, po Kur’anu osnovano mišljenje cjelokupnih muslimanskih učenjaka jednog vremena (idžma), i analogija (kijas). Prema tome, kao glavni dokaz smatraju se Kur’an i Hadis, a druga dva oslanjaju se na Kur’an i Hadis. Dakle što nema podloge u Kur’anu i Hadisu, to nije od islama – to je novotarija koja se u islamskoj terminologiji naziva “bid’at”, a Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: “Svaka novotarija u vjeri je zastranjenje i stranputica.”

Iako je to Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao i upozorio svoje pristaše da se dobro čuvaju vjerskih novotarija, u svaki muslimanski narod se uvuklo dosta toga. To bi trebalo da bude predmet vazova i dersova, to jest da vaizi istaknu pojedine novotarije i da kažu slušaocima da to islam ne priznaje. Oni bi time skinuli sa svog vrata odgovornost. O “bid’atu” će biti govora opširnije u 28-om hadisu.

Odlika islama je da odbacuje sve novotarije. On ne priznaje zaključke vjerskih kongresa, ukoliko ti zaključci ne bi imali podloge u islamskim izvorima, niti priznaje mišljenja takozvanih nepogriješivih ljudi; niti se oslanja na osnove takozvanih dobrih ljudi. To u islamu ne može služiti kao dokaz. Pa šta je iskvarilo druge vjere nego novotarije. O tome imamo hiljade primjera i historiji.

Uzrok uvođenja novotarija može biti: neznanje, zla namjera, a katkad i vjerovanje da je uvedena novotarija savremenija nego o­no na mjesto čega je i uvedena. Islam je od Boga koji zna, šta je bilo i šta će biti. On je znao šta će do konca svijeta biti korisno ljudstvu, pa je to i objavio preko Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, zadnjeg Božijeg Poslanika u zadnjoj objavljenoj vjeri islamu. Eto to bi bilo kraće tumačenje gornjeg hadisa.

Leave a Reply

*

captcha *