1.   Da je Mesdžidul Aksa druga džamija na zemlji?

2.   Da je sagrađena 40 godina nakon Ka’be u Mekki?

3.   Da je većina uleme mišljenja da ju je prvi put gradio Adem, a.s.?

4.   Da je Ibrahim, a.s., obnovio Mesdžidul Aksa u Jerusalemu sa sinom Ishakom, a.s., a da su on i Ismail a.s. obnovili Ka’abu u Mekki?

5.   Da je Poslanik Davud, a.s., započeo obnovu Mesdžidul Akse?

6.   Da je Poslanik Sulejman, a.s., završio gradnju Mesdžidul Akse?

7.   Da je Mesdžidul Aksa koju je izgradio Sulejman, a.s., uništio Nabukodonosor, kralj Babilona, 587. prije Isa a.s.?

8.   Da Jevreji isti ovaj Mesdžidul Aksa koji je izgradio Sulejman, a.s., smatraju svojim Hramom?

9.   Da su Jevreji ponovo izgradili svoj Hram na istom mjestu 167. godine prije Isaa, a.s., ali je uništen 70. godine kad su Jevreji prognani iz Jerusalema?

10.   Da je mjesto gdje je bio Mesdžidul Aksa ostalo zatvoreno i upotrebljavano kao smetljište gotovo 600 godina sve dok halifa Omer bin Hattab nije oslobodio Jerusalem 637./8. godine?

11.    Da je halifa Omer bin Hattab naredio osnivanje fondacije za Mesdžidul Aksa i da je podignuta drvena džamija na istom mjestu?

12.   Da je emevijski halifa Abd’ el Malik ibn Mervan 691./2 (72./73. poslije Isa, a.s.) započeo gradnju Kupole na Stijeni (Džamija sa zlatnom kupolom)?

alt
 

13.    Da je zid El-burak ili Zapadni zid gdje je Poslanik Muhamed, s.a.w.s., uzjahao buraka tokom noćnog putovanja (El Isre) zapravo ono što Jevreji zovu Zidom plača?

14.    Da muslimani smatraju zemlju ili područje haremi šerifa svetom i važnom, a ne zgradu Mesdžida koja je na njemu, iako ima historijski značaj?

15.    Da zemlja Mesdžidul Akse sadrži glavne zgrade El Aksa (Džamiju sa crnom kupolom) i Kupolu na Stijeni (Džamiju sa zlatnom kupolom)?

16.   Da je Izrael okupirao Mesdžidul Aksu 1967.godine?

17.   Da su jevrejski fundamentalisti 100 puta pokušali da unište El Aksu od početka njene okupacije? (Požar 1967. godine uništio je mimber star 900 godina koji je postavio Salahudin Ejjubi, veliki muslimanski junak)

18.   Da mnogi jevrejski fundamentalisti žele ponovo izgraditi svoj hram unutar Mesdžidul Akse i uništiti ono što sada postoji?


Izvor:  aqsa.org.uk

Prijevod: IslamBosna.ba


Leave a Reply

*

captcha *