IslamBosna.ba- Vlasti u sjevernozapadnoj kineskoj regiji Xinjiang su naredile vlasnicima trgovina i restorana u pretežno muslimanskom Ujgurskom selu da prodaju alkohol i cigarete ili će se suočiti sa zatvaranjem njihovih objekata.

Prošle sedmice vlasti općine Laskuy, u oblasti Hotan oblasti, su izdale saopćenje da ‘svi restorani i supermarketi u selu Aktash moraju posluživati pet različitih vrsta alkohola i cigareta u njihovih objektima prije 1. maja 2015“.

Osim naredbe vlasnicima da postave reklame ‘koje bodu u oči’ kako bi promovisali proizvode, u saopćenju od 29. aprila stoji da ‘osobama koje zanemare ovu obavijest i ne postupe po uputama bit će zatvorene radnje, njihovo rad obustavljen, a protiv njih će se voditi pravni postupak“.

Saopćenje je potpisao partijski odbor sela Aktash, dok je naredba izrečena iz ‘vrha vladajuće Komunističke partije Kine. Perhat Rozi, predsjednik partijskog odbora za općinu Laskuy odbio je da komentariše saopćenje.

Adil Sulejman, sekretar partijskog odbora, je kazao da je nova politika dio napora da se potkopa islam u području.

„Vodimo kampanju da oslabimo ovdje vjeru i ovo je dio te kampanje“, kazao je on. „Od 2012. ljudi ne prodaju alkohol i cigarete u svojim objektima. Čak i oni koji su imali finansijsku korist od ove prakse prestali su sa prodajom jer se boje javnog prezira. Zbog toga je izdat nalog“.

Sulejman kaže da apstinencija od alkohola i cigareta postala uobičajena u Aktashu i drugim dijelovima Laskuya, gdje nekih 70 do 80 posto osoba od 16 do 45 godina ne pije niti puši, iako nema zvanične naredbe od muslimanske Ujgurske zajednice protiv prodavanja ovih proizvoda, stoga se njihova prodaja smatra ‘tabuom’ iz vjerskih razloga.

Sulejman navodi da su vlasti u Xinjiangu gledaju na muslimane Ujgure koje ne puše kao  one koji se pridržavaju ‘oblika vjerskog ekstremizma’.

„Imamo više od 60 restorana i trgovina u našoj općini i rekao sam svima njima da počnu sa prodajom alkohola i cigareta u roku od tri dana nakon objave, ali ja nisam išao u inspekciju“, kazao je Sulejman.

„Ne znam da li su ljudi nezadovoljni ili nisu, ali čuo sam da se jedna osoba svađala i da se jedna druga osoba složila da prodaje nakon što je odvedena na razgovor kod sekretara partije“, kazao je on.

„Naše selo je ključno selo, mi moramo sprovesti efikasno kampanju ‘Oslabi vjeru’… vjerski osjećaji su u porastu i to utječe na stabilnost“.

IslamBosna.ba