1. Nemojte brinuti samo o hrani i piću

Poslanik, a.s., je rekao da neki ljudi od posta imaju samo glad i žeđ. U hadisu se spominje da onaj ko ne ostavi ružan govor i loša djela, Allahu ne treba njegovo odricanje od hrane i pića. Moramo razumjeti da ramazan i post nisu samo glad i žeđ. U ramazanu trebamo nastojati da postanemo bolja osoba i da se promijenimo iznutra. Allah, s.v.t., je rekao da On neće promijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne promijeni. Ako zaista želimo biti nova osoba poslije ramazana, onda se moramo promijeniti iznutra. Nemojte dopustiti da ramazan bude samo uskraćivanje jela i pića.

2. Ne dopustite da ramazan bude samo praznik

Ramazan često posmatramo kao praznik. Ramazan nije samo praznik. On je vrijeme da se vratimo Allahu, s.v.t. On je vrijeme kad nas Allah obasipa Svojom milošću, kao što nam je rekao Poslanik, a.s. Kada govorimo o ramazanu, prvo nam pada na um takva (bogobojaznost), a drugo milost. Poslanik, a.s., je rekao da je početak ramazana Allahova milost, sredina Njegov oprost, a kraj spas od džehennemske vatre. To trebamo maksimalno iskoristiti.

Naprimjer, u ramazanu učimo Kur’an sa ciljem da što više proučimo. Iako znamo da ćemo imati nagradu za svaki harf koji proučimo, svrha Kur’ana nije samo da ga učimo bez razumijevanja. Svrha Kur’ana je da preobrazi naša srca. Ako nas Kur’an ne mijenja, onda on ne doseže dalje od naših usta, te ga učimo, a da nema nikakvog utjecaja na nas. Jako je važno da se Kur’an ne uči brzo samo da se prouči, već da se pažljivo čita i razmišlja o njemu, kako bi utjecao na nas i promijenio nas, što je i svrha njegovog objavljivanja.

Kur’an nije objavljen u jednoj godini. Objavljivan je godinama, postepeno. Kur’an je poslan ljudima koji su zakopavali žive djevojčice, pa su poslije postali najbolji ljudi koji su hodili zemljom. To je ono što Kur’an moze napraviti. Allah je rekao: Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. (El-Hašr, 21) Zamislite da se Kur’an spušta na naša srca, a to ih ne dotakne, koliko su ona onda tvrda? Njih ne dotiče Kur’an, a planine bi se smrvile zbog Kur’ana. Ovo je jako bitno da se razumije. Kur’an je namijenjen da nas promijeni, transformiše i pročisti nasa srca. On nije namijenjen da se uči bez razumijevanja.

3. Osamite se sa Allahom

Ramazanske aktivnosti nas lahko ponesu. Imamo svoje dnevne aktivnosti- odlazak na posao, u školu, priprema iftara… Često propuštamo priliku da budemo nasamo sa Allahom, s.v.t. Zaista želim naglasiti kako je bitno da se odvoji vrijeme za to, kada nas ništa neće ometati, ili bar uz minimalno ometanje.

Najbolje vrijeme da se osamimo s Allahom je zadnja trećina noći. Rečeno je u hadisu kudsijj da se Allah spušta na nama najbliže nebo, i kaže: Ima li neko da me moli kako bi mu udovoljio? Ima li neko ko od Mene traži da mu dam? Ima li neko da traži oprosta da Mu oprostim? (Buhari, Muslim). To je vrijeme kad smo najbliži Allahu, s.v.t. Odredite vrijeme prije zore da budete sami s Allahom, da dovite, učite Kur’an i razmišljate o njemu, i klanjate noćni namaz. Jer tada ustajemo na sehur da nahranimo naša tijela, a ne ustajemo da nahranimo svoja srca i duše. To je ironija, jer naša su naša tijela prolazna. Samo naša srca i duše će se vratiti Allahu, s.v.t. Moj savjet samoj sebi i vama je da nahranite svoje srce i dušu. Brinemo se da ne propustimo sehur. Ako propustimo sehur, to je kraj svijeta, i pitamo se kako ćemo ispostiti taj dan. Sehurite i nahranite svoje tijelo; to je sunnet Poslanika, a.s., ali pobrinite se da nahranite i svoju dušu. Odvojite vrijeme za to prije zore.

4. Očistite svoje srce

Posljednji savjet kojeg želim dati je: očistite svoje srce. Često se završi ramazan, a mi ostanemo u potpunosti nepromijenjeni. Za vrijeme ramazana povećamo ibadet, a onda, po završetku ramazana se ponašamo kao i prije.

Ramazan trebamo iskoristiti da očistimo naša srca od mrlja naših grijeha. Svi činimo grijehe. Možda imamo neke grijehe koje stalno činimo i koje ne možemo prestati raditi. Ramazan je vrijeme da se vratimo Allahu, s.v.t., i učinimo tevbu, i zatražimo od Njega oprost. U tom činu tevbe, čistimo svoje srce. Neka ramazan bude prilika da prestaneš raditi taj grijeh. Ostavi taj grijeh zarad Allaha. Znaj da će ti Allah sve što radi Njega ostaviš zamijeniti nečim boljim.

Molim Allaha, s.v.t., da nas blagoslovi ramazanom iz kojeg ćemo izaći čisti i bliži Njemu, i da se možemo zaštititi od sebe samih, šejtana, Allahove srdžbe, nezadovoljstva i udaljenosti od Njega. Amin!

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Jasmin Mudžahid

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba