, po službenoj dužnosti Fetva-emin dr. Enes Ljevaković donio je danas, 11. augusta 2011. godine sljedeću FETVU:

„Spomenuta, kao i sve druge sergije, po svojoj šerijatsko – pravnoj naravi tretira se kao dobrovoljni prilog (obična sadaka) i ne može se smatrati zekatom niti sadekatu-l-fitrom, koje na institucionalnoj ravni i po posebnoj proceduri prikuplja Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u poseban fond `Bejtul-mal`, kao jedina ovlaštena institucija za tu aktivnost u domovini i dijaspori, a na temelju prakse Allahovog Poslanika a.s., koji je utemeljio instituciju `Bejtul-mal` u koju se prikuplja zekat, te kasnije prakse Hulefair-rašidina . Upozoravamo muslimane da ne nasjedaju na mešetarenje i obmane pojedinih fizičkih i pravnih lica koja pokušavaju, mimo legalnih i legitimnih organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, organizirati para-sistem prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra radi ostvarivanja nekih svojih posebnih interesa i ciljeva, čime se unosi sumnja i smutnja među muslimanima”, stoji u fetvi koju je izdao Fetva-emin dr. Enes Ljevaković.

(rijasetba)

Leave a Reply

*

captcha *