IslamBosna.ba – U razgovoru za televiziju Rabi’a, šejh dr. Jusuf el-Karadavi, prokomentarisao je, prvi put u javnosti, potjernicu koja je za njime raspisana od strane Interpola. On je kazao: “Želim uputiti poruku egipatskom narodu, Arapima i cijelom islamskom ummetu, ummetu Kur’ana, ummetu islama, ummetu Muhammeda, želim im uputiti poruku u ovom vremenu, prije sam upućivao i uvijek ću im upućivati poruku da budu jedan ummet, da se ne obaziru na druge, da pomažu jedni druge, da budu kao što Uzvišeni Allah kaže: Ovaj vaš ummet jedan je ummet a ja sam vaš Gospodar pa Me obožavajte. Na drugom mjestu kaže: Ovaj vaš ummet jedan je ummet, a Ja sam vaš Gospodar, pa Me se bojte. Sve ovo nam ukazuje da se niti ibadet niti bogobojaznost mogu ostvariti bez jedinstva. Ummet mora biti jedan ummet. Ne znam po kojim standardima i mjerilima djeluje Interpol, da li vjeruju svakom onome ko kaže da je neka osoba uradila to i to? Zar sam ja mogao otvarati zatvore i izvoditi ljude iz zatvora?”

Šejh je dodao da on živi u Kataru, da ima katarski pasoš i da je u tom periodu boravio u Egiptu, to bi se zasigurno moglo vidjeti po njegovom pasošu. U razgovoru sa voditeljom programa, šejh je sarkastično govorio, kako je on starac od 88 godina, da može hoditi samo uz pratnju.

Voditelj programa je zamolio šejha da uputi poruku nasilnicima, onima koji su u ovom slučaju njemu učinili nasilje i nepravdu, na što je šejh kazao: “Ja se na njih žalim Allahu, Allah zna ko je zalim a ko je mazlum i On uspostavlja pravdu, njemu ništa nije skriveno. Mi ne želimo da se žalimo ljudima, već njihovom Gospodaru, ja svoju tugu i bol iznosim Allahu, molim Allaha da ovaj ummet uputi na ispravno, da ih pomogne u radu na putu dobra, na putu općeg interesa, na putu intresa cijele zajednice.”

IslamBosna.ba