alt 

Džabir priča da je neki čovjek upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s. i rekao: “Šta misliš, ako ustrajem u klanjanju propisanih namaza, u postu ramazana, radim što je dozvoljeno, a klonim se onog, što je zabranjeno i ništa više ne učinim osim toga, hoću li unići u džennet?” Allahov Poslanik s.a.v.s. mu odgovori: “Da, hoćeš.”

Ovaj se hadis također nalazi u Muslimovoj zbirci hadisa. Osim zapovjedi i zabrana u islamu imaju i preporuke: mendubi, mustehabi i sunneti. Kada čovjek ništa od ovih djela ne bi vršio nego samo obavljao stroge naredbe – farzove i vadžibe, a klonio se strogih zabrana (harama), opet će biti spašen i u džennet unići, jer je udovoljio onom što se od njeg traži. Pored toga on je dužan da i preporuke islama poštiva makar ih i ne vršio.

Leave a Reply

*

captcha *