IslamBosna.ba– Jedanput kada je Omer ibn Hattab hodao pijacom, prošao je pored čovjeka koji je dovio:

اللهم اجعلني من القليل اللهم اجعلني من القليل

Allahu moj, učini me od malobrojnih!

Omer ga upita: “Gdje si našao ovu dovu?”,

a on odgovori: “Vođo vjernika, Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi je rekao:

وَقَليلٌ مِن عِبادِيَ الشَّكورُ

A malo je Mojih robova zahvalnih. (Sebe’, 13.)”

Pa je Omer, r.a., zaplakao i sebi rekao: “O Omere, ljudi imaju više znanja od tebe! Allahu moj, učini me od malobrojnih!”

Ponekad kada savjetujete nekoga da ostavi grijeh, oni odgovaraju ‘Ali, svi to rade, nisam samo ja”. Ali, kada potražite riječ ‘većina’ u Kur’anu, pronaći ćete da većina ljudi:

ولكن اكثرهم لا يعلمون

a većina ljudi ne zna. (el-A’raf, 187.)

ولكن أكثرهم لا يشكرون

ali većina ljudi ne zahvaljuje.(el-Bekara, 243.)

و لكن اكثر الناس لا يؤمنون

ali većina ljudi neće da vjeruje. (Hud, 17.)

A ako potražite ‘većinu njih’, pronaći ćete:

وَأَنَّ أَكثَرَكُم فاسِقونَ

a većina ste grješnici. (el-Ma’ide, 59.)

و لكن أكثرهم يجهلون

većina njih su neznalice. (el-En’am, 111.)

بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

većina njih ne zna istinu, pa zato glave okreću. (el-Enbija,24.)

Budite od ‘malobrojnih’, za koje Allah kaže:

وَقَليلٌ مِن عِبادِيَ الشَّكورُ

A malo je zahvalnih među robovima Mojim. (Sebe’, 13.)

وَما آمَنَ مَعَهُ إِلّا قَليلٌ

 a malo je bilo onih koji su s njim vjerovali. (Hud, 40.)

في جنات النعيم ثلة من الاولين و قليل من الآخرين

u džennetskim baščama naslada – biće ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih. (el-Vaki’a, 12-14.)

Ibn Kajjim je kazao:

Hodaj putem Istine i ne budi usamljen zbog malog broja onih koji su na tom putu, i čuvaj se puta zablude i neka te ne zavara brojnost onih koji su stradali.

(Kitab ez-Zuhd, od Ahmed bin Hanbela  i Musannef od Ibn Ebi Šejbe)

Molimo Allaha da nas učini od Njegovih ‘malobrojnih’ robova.

Amin!

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba