Odgovor:

Uvaženi brate u vjeri, što se tiče podatka ili konstatacije da tijela šehida ne truhnu, tj. da ih zemlja ne jede, ona je netačna, iako je toliko rasprostranjena kako kod nas tako i u cijelom islamskom svijetu. U islamu ne postoji validan dokaz koji potvrđuje činjenicu da tijela šehida ne truhnu. Da, kroz historiju se više puta dešavalo da je Uzvišeni Allah počastio određene ljude kerametom i njihova tijela sačuvao od raspadanja, ali se to tumači kao keramet prema toj osobi, a ne kao dokaz da svi čija tijela nisu sačuvana nisu preselili kao šehidi.

U islamu postoje dokazi da zemlja ne jede i ne uništava tijela Allahovih poslanika. Od Uvejsa ibn Uvejsa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Uzvišeni Allah zabranio je zemlji da jede (uništava) tijela poslanika.” (Ebu Davud i drugi, šejh Albani je u više svojih dijela potvrdio vjerodostojnost ovog hadisa)

Na osnovu spomenutog, to što se tijela bespravno ubijenih Bošnjaka nađu u fazi raspadanja nije dokaz da ti ljudi nisu preselili kao šehidi. U sunnetu Allahovog Poslanika postoji mnogo dokaza koji potvrđuju da je osoba koja bude ubijena braneći svoj život, imetak i svoju čast – preselila smrću šehida.

Od Seida ibn Zejda, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Ko preseli braneći svoj imetak, on je šehid, ko preseli braneći svoju porodicu ili svoj život, on je šehid, ko preseli braneći svoju vjeru, on je šehid.“ (Ebu Davud i drugi, šejh Albani je u više svojih djela potvrdio vjerodostojnost ove predaje)

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

(minberba)

Leave a Reply

*

captcha *