IslamBosna.ba- Ko je Allah? To je najveličanstvenije pitanje koje križi čovjekovim razumom, koje ispunjava svako vrijeme i mjesto i zaokuplja čovjeka! Zašto? Zato što se radi o Stvoritelju Uzvišenome, o Onome ko opsrkbu daje, neka je Uzvišeno Njegovo ime, o Vladaru jedinom istinskom osim koga drugog božanstva nema, o Živom i Vječnom, o Milostivom i Samilosnom, Uzvišen neka je On!

Spoznaja Uzvišenog Gospodara je najuzvišenija ljudska težnja i potreba, vrhunac ljudskih ciljeva, savršenstvo do koga čovjek može dostići i vrh na koji se mogu ispeti oni koji teže toj spoznaji.

Spoznaja Uzvišenog Allaha je najdalekosežniji cilj smirenih srca, najveći ideal vjerničkih duša… Ako čovjek o čovjeku može govoriti:

Ona je cilj moje najveći a viđenje njeno je želja moja

Ti živiš na zemlji i ti si stvorenje…

Tako ti Allaha, reci mi, šta onda može čovjek, jedan slabašan Allahov rob, siromašan, potreban Allaha, grješan, šta može kazati kada spozna Uzvišenog Allaha, Gospodara, Snažnoga, Bogatoga. Veličanstvenoga, Silnoga, Gordoga, Vladara svih vladara i Gospodara Arša veličanstvenog?

Jedan pobožnjak se obraćao Uzvišenom Allahu u noćnim tminama, molio Ga je i veličao dok ga plač nije ophrvao, a onda je stao recitirati stihove:

Ako ljubav prema prolaznim stvorenjima

Prema Lejli i Selmi srce i razum ljudski obuzima.

Šta onda da prolazni insan radi i šta da čini

Kad mu se srce čežnjom prema Uzvišenom ispuni.

Poslušajmo kako čovjek, rob, manjkavi i nesavršeni govori o istom takvom robu:

Obradovao sam se zbog nade prema onoj koju volim

A moja kuća je dunjaluk i moj dan je vrijeme koje teče.

Tako ti Allaha, čovječe, reci mi šta će kazati kada spozna svoga Gospodara, kada zavoli svoga Zaštitnika, kada se veže za svoga Stvoritelja i Opskrbitelja, kada iskusi slast robovanja Uzvišenom Allahu i svoj jezik uposli i navlaži spominjanjem i veličanjem Njega, Uzvišenoga! Tako mi Allaha, to su trenuci i osjećanja koji se ne mogu opisati, to su tajne koje čovjek ne može iskazati, o kojima ne može govoriti i koje je nemoćan protumačiti.

Pitanje: Ko je Allah?

Spoznaja Allaha je pitanje koje treba biti aktuelno u svakom trenutku na putu robovanja Uzvišenom Allahu, onako kako to Uzvišeni pojašnjava: Budite pobožni jer vi Knjigu učite i vi izučavate.

Ako ovo pitanje, pitanje spoznaje Uzvišenog Allaha nije najveće pitanje, najuzvišenija tema i najvažniji govor, šta ćebiti onda uzvišenije, važnije i bitnije od ovoga?

Ne, doista za razumna čovjeka, čovjeka koji posjeduje ispravnu prirodu, razmišljanje i zdravo srce nema bitnijeg pitanja od spoznaje Uzvišenog Allaha, od spoznaje Njegovih imena, svojstava, tajni Njegovih propisa, veličanstvenosti Njegovog stvaranja, intencija Njegovog šerijata i tragova Njegovog djelovanja u Kosmosu, čovjeku i životu.

Zbog toga Uzvišeni Allah hvaleći Sebe u Kur’anu kaže: A znaš li da iko ima imena Njegova? Znaš li da iko ima imena kao On? Je li ti poznato da ima iko sličan Njemu ili nalik Njemu, sličnog imena, svojstava, djela, moći, snage i bića?

Znaš li ikoga od ljudi da je sebe nazvao imenom Allah? Je li se ijedno stvorenje osililo i sebe nazvalo ovim imenom?

Nema pojmova koji mogu obuhvatiti Njegova imena, niti umova koja mogu obuhvatiti Njegovo znanje. Njegovi tragovi u ljepoti stvaranja ti se ukazuju, čitaš harfove Njegovog postojanja i jednoće, rečenice Njegove uzvišenosti i savršenstva, znake Njegove snage i moći, dokaze Njegove uzvišenosti, pokazatelje Njegove mudrosti u stvaranju i propisima koje je propisao. Čitaš ih u knjizi protumačenoj – Kur’anu časnome, ali i u knjizi otvorenoj – Kosmosu, u knjizi ispisanoj – Kur’anu i u knjizi vizuelnoj – Kosmosu.

Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, spuštanje Objave Miljeniku, s.a.v.s., je mu’džiza, prednost i počast djelotvornija i veća od spuštanja kiše sa nebesa: Kada bi se kakvim Kur’anom brda pokrenula ili zemlja iskomadala ili mrtvi dozvali.[1] Ajet ne spominje odgovor, jer je odgovor poznat, rasprostranjen, veličanstven. Ako je odgovor već poznat, onda ga je bolje ne kazati nego saopćiti.

Ibn Malik je kazao:

Izostaviti ono što je poznato, dozvoljeno je

Da kažeš Zejd nakon onoga kod vas je.

I doista, generacije koje je odgojio ovaj Kur’an, ljudi koji su izašli iz njegovog okrilja, veličanstveniji je prizor od rušenja brda. Način na koji je Kur’an raskomadao pokvarene misli, iskrivljena vjerovanja i devijantne ideje veći je od samog komadanja zemlje. Način na koji se Kur’anom govori o čistoti duše i dobroti srca veličanstveniji je od obraćanja i dozivanja mrtvih. Ova veličanstvena knjiga je najveći dokaz Allahovog Postojanja, najsnažniji argument božanstvenosti onoga čiji je ona govor. Divna je to knjiga, slatkorječiv li je to govor i adekvatan li je to lijek!

Stajao sam pred tvojom ljepotom nijem i bez glasa

A i takvo stajanje u haremu ljepote – ljepota je.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Aid el-Karni

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

[1]  Er-Ra’d, 31.