IslamBosna.ba– One noći kada je Poslanik, s.a.v.s., namjeravao učiniti hidžru, upravo te noći Kurejšije odlučiše ubiti ga. Ibn Ishak spominje da su se Kurejšije, kada je pala noć, okupili oko njegove kuće čekajući trenutak da on zaspe, pa da upadnu i ubiju ga na spavanju.

Prema ljudskim standardima Poslanikova, s.a.v.s., propast je bila svršen čin, a kako i ne bi kada je on bio u kući, a ljudi su okružili i opkolili njegovu kuću kao što narukvica obuhvati ručni zglob!? Ali, i pored takvog stanja, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je gajio nadu. Svoj problem je povjerio Uzvišenom Allahu, na Njega se oslonio i izašao učeći kur’anske ajete: Mi  smo ispred njih zastor postavili, a postavili smo zastor i iza njih, mi smo ih prekrili i oni ne vide! Opkoljen i zarobljen Allahov Poslanik je izašao iz kuće, bacajući prašinu po glavama silnika koji su ga željeli ubiti! Ova prašina bila je simbol neuspjeha i razočarenja koji su zadesili mušrike u njihovoj nakani! Pogledajte kako je svjetlost nade zasijala iz srca tame i mraka!

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je sa svojim prijateljem nastavio put sve dok nije došao do brda Sevr. Ostali su tu tri dana, a potjera je došla i do vrata same pećine u kojoj su se nalazili. Poslanik, s.a.v.s., i njegov prijatelj su čuli topote njihovih stopala, pa je Ebu Bekr upitao: „Allahov Poslaniče, ako bi neko od njih spustio svoj pogled, vidio bi nas?“ Tada mu Poslanik, s.a.v.s., odgovori: „Ebu Bekre, šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći?“

Bilo je šta je bilo, nevjernici su se vratili nakon što ih je od Poslanika, s.a.v.s., dijelilo svega nekoliko koraka. Pogledajte ponovo kako se razbija tama noći pred ljepotom jutarnjeg sunca! Pogledajte kako Allahova zaštita prekriva Njegove dobre robove: Doista Allah štiti one koji vjeruju!

Dva prijatelja su nastavili težak put kroz divljinu, bez ikoga uz sebe i bez oružja kojim bi se štitili:

Bez štita smo iza koga bi smo se sklonili

Pa i bez sablje koju bismo isukali!

Snaga imana dovoljna je onome ko je nosi

Što se sabljama suprotstavlja i oštricama njenim

Iman – pribježište sigurno to je

Bogobojaznost – čvrsta utvrda za svakoga je!

I po treći put se rađa nada iznova! Dok su dva prijatelja putovala morskom obalom, približio im se Suraka b. Malik, želeći zaraditi nagradu što su je Kurejšije obećali. Nadao se da će postići ono što Kurejšije nisu mogli. Jurio je za njima dok se nije primakao. Umalo ih nije dohvatio, zarobio i kao zarobljenike poveo Kurejšijama! To bi značilo njihovu sigurnu smrt! Ali Poslanik, s.a.v.s., se nije ni obazirao, nije se ni okrenuo niti mu pridao imalo važnosti. Ebu Bekr mu se obratio: „Allahov Poslaniče, ova potjera nas je sustigla!“ Njegove prve riječi koje je uputio Ebu Bekru bile su: „Ne žalosti se, Allah je sa nama!“

Njegova nada u Allahovu pomoć je bila ogromna, pa ga je Allah i pomogao. Allah ga je pomogao i prednje noge Surakina konja zapadoše u pijesak. Kada se uspravio i izvadio, Suraka je ugledao prašinu koja se poput dima uzdizala ka nebesima. Znao je da su njih dvojica zaštićeni. I po treći put Poslaniku, s.a.v.s., je došla pomoć, ali ovoga puta otuda odakle se i ne nada, od Surake, koji je svima koje je u povratku sreo govorio: „Vratite se, ja sam sve pregledao!“

Danas u vremenu poraza, lomova i teških rana svima nama je neophodno da naučimo kako da izgradimo nadu i da se borimo protiv očaja!

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Aid el-Karni

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba